Ventilationsrens

entila

RENS AF RØRSådan udføres arbejdet.

Det første der sker er at vi tjekker indgangs mulighederne i systemet, som regel kan vi komme ind gennem eksisterende åbninger. Hvis dette ikke er muligt skære nogle huller i system og montere nogle renselemme, så vi har tilstrækkelig adgang. Det næste vi gør, er at opdele systemet i flere sektioner for at kunne skabe et kraftigt airflow indenfor mindre sektion.

Vi skaber et kraftigt undertryk og suger snavs direkte ned i støvsugere uden andre rum forurenes.


Rensningen udføres med specialudstyr, roterende børster, vibrerende børster.


RENS AF KANALERSådan udføres arbejdet.

Det første der sker er som oftes, at vi skære nogle huller i kanalsystem og montere nogle renselemme, da der sjældent findes tilstrækkelig adgang gennem de eksisterende inspektionslemme. Det næste vi gør, er at opdele kanalsystemet i flere sektioner for at kunne skabe et så kraftigt airflow som muligt indenfor mindre sektion. Vi skaber et kraftigt undertryk og suger snavs direkte ned i støvsugere uden andre rum forurenes.


Rensningen udføres med specialudstyr, roterende børster, vibrerende børster.

UDSKIFTNING AF FILTEREDet er rigtigt vigtigt, at man huske at få skiftet filter i sit ventilationsanlæg. For at anlægget har den optimal ydeevne, bør man jævnligt udskifte filtret. Det anbefales, at man efterser filteret hver tredje måned, selvom det ikke er sikkert, at det er nødvendigt, at det udskiftes så ofte. Dette afhænger af anlæggets placering. Det har eksempelvis en stor betydning, hvis anlægget er placeret i en bygning tæt på en trafikeret vej, da filteret så skal udskiftes hyppigere, end hvis bygningen ligger i naturskønne omgivelser.Tjek i servicerapporten om de er udskiftet inden for det sidste år. Hvis der er filtervagt på anlægget, kontroller da om værdien overstiger grænseværdien. Hvis filtervagten viser, at filteret er tilstoppet, bør det skiftes. Det anbefales, at der er et finfilter (F7) på indblæsningssiden og medium (M5) på udsugningssiden. Hvis filtervagtens alarm går oftere end 1 gang årligt, bør serviceaftalen ændres, så den passer til behovet.


Udskiftning & Afskaffelse.

Sker på sikker og miljørigtig vis.